Vertígen Posicional Paroxístic Benigne

L’equilibri és l’estat pel qual el cos conserva una postura estable contrarestant l’acció de la gravetat. Està format pel sistema vestibular, el Sistema visual i els Propioceptors (receptors repartits per tot el cos i que informen de la posició de les articulacions, músculs, etc.)

El Sistema Vestibular es troba allotjat dins de l’oïda interna i està format pel Vestíbul i pels conductes semicirculars.

A l’interior del vestíbul es distingeixen dues estructures, l’Utrícul i el Sàcul. Dins d’ells es troba un órgan receptor denominat màcula, que està integrat per cél·lules receptores sensorials ciliades.

Estan recobertes per una membrana horitzontal on es troben una sèrie de cristalls de Carbonat Càlcic que reben el nom d’otolits i que són molt susceptibles a canvis de la gravetat.

Els conductes semicirculars són tres i estan orientats en els tres plànols de l’espai. Presenten una dilatació en la seva part inferior denominada «Butllofa», a l’interior de la qual es troba un órgan de l’equilibri que rep el nom de cresta ampular. La cresta ampular està integrada per cèl·lules sensorials receptores ciliades, que estan recobertes per una membrana gelatinosa en forma de cúpula. Aquestes cèl·lules descansen sobre altres de tipus conjuntiu, i connectades amb les neurones que inicien el nervi que conduirà la informació fins a l’interior del cervell.(1)

El vertigen postural benigne o vertigen postural parox�stic benigne (VPPB) és causat per un problema en l’o�da interna.

Es manifesta quan es desprenen petites partícules de carbonat de calci (otocònies) de l’utrícul. Aixì envia al cervell missatges confusos sobre la posició del cos.(2),(3)

Si a més el sàcul també conté otocònies, aquestes no són capaços de migrar cap als conductes semicirculars.

L’utrícul pot ser danyat per traumatismes cranials, infeccions o altres afeccions de l’oïda interna, o també pot sofrir degeneraci� associada al pas dels anys.

El VPPB és una causa freqment de «marejos». Si un considera a tots els pacients marejats, el 20% sofreix VPPB. Encara que el 50% dels marejos és en persones majors, també poden sofrir el VPPB en nens.. (3),(4)

Els símptomes produïts pel VPPB inclouen marejos o vertigen, sensació de embotament o atordiment, desequilibri i nàusees. Els símptomes solen reproduir-se pels canvis de posició del cap pel que fa a la gravetat com aixecar-se o girar sobre el llit.

El tractament conservador és molt efectiu, amb una taxa de curació d’aproximadament el 80 %.(3),(5)

Existeixen altres variants menys freqüents de VPPB, com el són el VPPB del canal lateral, del canal anterior, Cupulolitiasis, Vestibulolitiasis i el Patró multicanal.(3)

Més informació:

 • Amin M, Giradi M, Neill M, Hughes LF, Konrad H. Effects of exercise on prevention of recurrence of BPPV symptoms. ARO abstracts, 1999, #774
 • Angeli, S. I., R. Hawley, et al. (2003). «Systematic approach to benign paroxysmal positional vertigo in the elderly.» Otolaryngol Head Neck Surg 128(5): 719-25.
 • ATACAN E, Sennaroglu L, Genc A, Kaya S. Benign paroxysmal positional vertigo after stapedectomy . Laryngoscope 2001; 111: 1257-9.
 • Bertholon, P., A. M. Bronstein, et al. (2002). «Positional down beating nystagmus in 50 patients: cerebellar disorders and possible anterior semicircular canalithiasis.» J Neurol Neurosurg Psychiatry 72(3): 366-72.
 • Brandt T, Daroff RB. Physical therapy for benign paroxysmal positional vertigo . Arch Otolaryngol 1980 Aug;106(8):484-485.
 • Brandt T, Steddin S, Daroff RB. Therapy for benign paroxysmal positioning vertigo, revisited . Neurology 1994 May;44(5):796-800.
 • Buckingham RA. Anatomical and theoretical observations on otolith repositioning for benign paroxysmal positional vertigo. Laryngoscope 109:717-722, 1999
 • Epley JM. The canalith repositioning procedure: For treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1992 Sep;107(3):399-404.
 • Fife TD. Recognition and management of horizontal canal benign positional vertigo . Am J Otol 1998 May;19(3):345-351.
 • Fujino A and others. Vestibular training for benign paroxysmal positional vertigo. Arch Otolaryngol HNS 1994:120:497-504.
 • Welling DB, Barnes DE. Particle Repositioning maneuver for benign paroxysmal positional vertigo . Laryngoscope 1994 Aug;104(8 Pt 1):946-949.