Articulació Temporo-mandibular

L’articulació temporo-mandibular està formada pels ossos temporal del crani i el maxil·lar inferior o mandíbula. És la responsable de fer possible obrir i tancar la boca.

Situada davant de l’oïda i a banda i banda del cap, s’utilitza per mastegar, parlar, empassar, badallar, etc.

Aproximadament el 50% de la població pateix una disfunció temporomandibular.

Les conseqüències d’aquest trastorn consisteixen:

Cefalees (mal de cap oa la cara).

  • Sensibilitat i dolor a la pressió de la musculatura masticatòria i articulació temporomandibular.
  • Dificultat o dolor al mastegar.
  • Sorolls, espetecs o bloqueig de l’articulació.
  • Dolor intens dins o al voltant de l’oïda.
  • Dificultat o dolor al mastegar.
  • Bloqueig de l’articulació, la qual cosa dificulta obrir o tancar la boca.

La fisioteràpia per mitjà de la teràpia manual juntament amb exercicis mandibulars i / o posturals, ajuden pal·liant el dolor ocasionat per la musculatura afecta i a millorar o recuperar completament la mobilitat limitada.

És molt important una bona anamnesi i examen físic per conèixer el correcte abordatge fisioterapèutic. (1)(2)