Els embenatges funcionals

Els embenatges neuromusculars van començar a usar-se a Àsia, estenent-se més tard a USA i Europa. La diversitat de colors es deu precisament al seu origen oriental i a la importància de la cromo-teràpia en la medicina xinesa, encara que en la medicina occidental s’usen tots els colors indistintament.

El seu creador va ser el Dr. Kenzo Kaze, qui va inventar un material que serveix de suport als músculs, elimina la congestió vascular i limfàtica, i corregeix els problemes articulars alhora que permet la llibertat de moviment. Així doncs, la cinta de Kinesio utilitza el procés de curació natural del cos activant el sistema circulatori i neurològic.

Les benes estan fetes de cotó, són elàstiques i tenen una fina capa de cola hipoalergénica, aplicat de tal forma que permet la correcta transpiració de la pell.

El Kinesiotape té múltiples efectes beneficiosos, entre els quals destacarem:

  • Efecte analgésic: Es deu al fet que la seva aplicació millora la circulació sanguínia i limfàtica, descendint al mateix temps la pressió subcutània després de la inflamació. Els nociceptors o receptors del dolor capten aquest descens, propiciant automàticament una disminució en la sensació de dolor.(1)(2)
  • Millora de la funció muscular: Segons el sentit en què apliquem les benes tonificarem o relaxarem el múscul. Per tonificar el sentit anirà de l’origen a la inserció del múscul a tractar, mentre que per relaxar serà al contrari. Cal destacar que existeix una gran controvèrsia d’aquest efecte.(3)
  • Ajuda a la reestructuració articular actuant sobre les fàscies, pell i propiceptors.
  • Eliminació de retencions sanguínies i limfàtiques, ja que augmentant l’espai entre el teixit subcutani i el teixit més profund aconseguim indirectament facilitar el drenatge.
  • Estimulación de mecanismos neurorreflejos (propiocepción): Esto se consigue al trabajar la inervación Estimulació de mecanismes neurorreflexes (propicepció): Així s’aconsegueix en treballar la innervació nerviosa perifèrica per mitjà de l’estimulació mecànica dels receptors aferents i eferents.(1)(2)

És important recalcar que per a una correcta aplicació del Kinesiotape és imprescindible conèixer la fisiopatologia de la lesió, per tant és absolutament necessari que l’aplicació de l’embenatge la realitzi un professional homologat.

També és convenient incidir en les possibles contraindicacions: No aplicarem el Kinesiotape en casos de trombosi, ferides, traumes greus, edemes per problemes cardíacs o renals (no per traumatismes), carcinomes i alèrgies en la pell.

Altres articles

– Could Kinesio tape replace the bandage in decongestive lymphatic therapy for breast-cancer-related lymphedema? A pilot study

– Efecto inmediato del kinesio tape sobre la respuesta refleja del vasto interno ante la utilización de dos técnicas diferentes de aplicación: facilitación e inhibición.

– Effects of kinesio tape compared with nonelastic sports tape and the untaped ankle during a sudden inversion perturbation in male athletes